QUÈ ÉS L'AMPA


L’AMPA és l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes reconeguda legalment que agrupa, de manera totalment voluntària, pares i mares del nostre centre educatiu i que té unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre.

L'AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l'educació dels nostres fills, tot fomentant la nostra comunicació i participació. Així mateix, en general l’AMPA col·labora en les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, el servei d’acollida d’infants, el menjador, el transport escolar, la formació de pares i mares, festes com Reis o la Setmana Cultural, el Projecte de Dinamització de la Llengua Anglesa, etc.


Els VOLUNTARIS que estem dins l'ampa volem:
 • Incentivar la participació de les famílies en el centre escolar essent una eina de connexió entre les dues parts.
 • Treballar amb l'escola per l'educació integral dels nostres fills i filles, col·laborant amb l’Equip directiu i el professorat en tot el que sigui necessari.
 • Ser una de les veus de les famílies al Consell Escolar del centre i al Consell Escolar Municipal.
 • Promoure i organitzar activitats complementàries dins del marc de l’escola.
 • Ajudar el centre a l’hora de millorar els equipaments i comprar material.

Els SERVEIS que oferim des de la nostra Ampa són:
 • Planificar i gestionar les activitats extraescolars.
 • Gestionar l’adquisició de les bates i la roba esportiva pròpies del centre.
 • Coordinar l’acollida del matí, la tarda i el servei de menjador dins l’escola.
 • Preparar i ajudar en les festes pròpies del centre i la festa de final de curs.
 • Gestionar la reutilització de llibres.
 • Participar dels diversos projectes complementaris a l'escola.
 • Informar a la resta de mares i pares sobre activitats i novetats.
Cap d'aquests serveis es pot dur a terme d'una forma correcta sense l'ajut de totes les famílies.

La JUNTA DIRECTIVA de l’Ampa la formen:
 • Begoña Sánchez, Presidenta.
 • Silvia Rodríguez, Secretària.
 • Santi Calle, Tresorer

Els diferents vocals s’organitzen formant comissions de treball.
Les COMISSIONS de la nostra Ampa són les següents:

L’horari presencial d’atenció a les famílies és el primer divendres de cada mes on trobareu un membre actiu de l’Ampa al despatxet que tenim al costat de la secretaria de l’escola de 9:00 a 9:30 del matí.

Ens podeu seguir subscrivint-vos a aquest mateix blog o a través del Facebook a AMPA Escola Montserrat.

A més, l’ampa es reuneix tots els primers dilluns de mes a les 21:00 hores a la biblioteca de l’escola. Les reunions estan obertes a tots els socis de l’Ampa.

Pot ser soci de l'AMPA qualsevol pare, mare o tutor legal que tingui fills i filles escolaritzats a l'Escola Mare de Déu de Montserrat. Només cal pagar la quota anual per família. Us podeu posar en contacte amb nosaltres deixant una nota a la nostra bústia (situada al costat de la porta de la biblioteca) o enviant-nos un e-mail a ampamontserrat08755@gmail.com.

Esteu tots convidats,

Us hi esperem!