MENJADOR I ACOLLIDA


La comissió de menjador vetlla pel bon funcionament del menjador escolar, tant pel que fa a l'alimentació dels nens i nenes com a l'adquisició d'hàbits socials, alimentaris, d'higiene i de salut dels nostres fills i filles, en el marc de la convivència en el menjador i dins el centre escolar.A l'escola Mare de Déu de Montserrat el servei de menjador el gestiona l'entitat Serveis d'Esplai de l'empresa Fundació Catalana de l’Esplai (http://www.fundesplai.org/ca). Els menús es confeccionen amb la participació de la comissió de menjador de l’Ampa i els àpats s'elaboren “in situ” a la cuina de l'escola. El temps del migdia l'equip de monitoratge vetlla pels nostres fills i els proposa activitats i tallers de diferent tipus.

Podeu consultar al següent enllaç les activitats programades per aquest trimestre a cada cicle:

                    OCTUBRE                    NOVEMBRE                    DESEMBRE 


El servei de menjador es pot utilitzar de forma fixa amb una quota mensual, semi-fixa amb una quota proporcional als tres dies fixos a la setmana que es queda l'infant al migdia i esporàdicament sol·licitant el servei a la recepció (Sra. Eulàlia) el mateix dia fins les 9:30 del matí o al telèfon 93 772 12 30.

Els dies que l'escola organitzi una sortida de tot el dia, els nens i nenes fixes de menjador s'enduran el picnic del menjador. En cas de no necessitar-lo s'haurà d'avisar el dia anterior abans de les 10 del matí al telèfon anterior.

Així mateix, si un alumne que utilitza el menjador de forma fixa però falta un dia i avisa abans de les 10 del matí del mateix dia se li descomptarà el valor del dinar en la quota mensual.

Els preus del menjador són:

5 dies fixes:
d'octubre a maig........ 113,93€/mes
setembre..................  80,60€
juny........................  93,00€

3 dies fixes:
d'octubre a maig.........  69,29€
juny i setembre..........  48,36€

1 dia esporàdic...........   6,80€


Clicant al següent link trobareu el menú per aquest mes.


El servei d'acollida també la gestiona Fundesplai prèvia inscripció a través del fulletons que us facilitarà la Sra. Eulàlia Bescós cada dia de 9.00h a 10.00h al vestíbul de l'escola.
L'horari d'acollida del matí és de 7.45h a 9.00h.
L'horari d'acollida de la tarda és de 16.30h a 18.00h.
El telèfon de contacte és el 661 751 328 (Sra. Milagros).

A la següent taula trobareu els preus de l'acollida els quals no canvien des del curs 2014-2015:
L'horari d'estiu (del 8 al 19 de juny) d'acollida i menjador és el següent:

Acollida matins -  07’45h. a 9’00h.
Menjador         -  13'00h. a 15,30h
Acollida tardes – 15’30h. a 18’00h


Les persones encarregades de la comissió de menjador són la Vanessa Pardo i la Montse Huguet.