COMPETÈNCIES DIGITALS


Les competències digitals són la capacitat d'aplicar coneixements i habilitats per a resoldre situacions en diferents entorns de la realitat emprant dispositius digitals.

Les competències digitals comporten l’ús responsable, segur i crític de les tecnologies. L’obtenció d’informació a través d’Internet, l’avaluació i anàlisis d’aquesta informació, com i què podem emmagatzemar, produir, presentar o intercanviar així com la participació en xarxes socials i/o col·laboratives és quelcom que ens preocupa com a mares i pares, i per això volem que l’escola sigui transparent en aquests aspectes i acompanyi les nostres filles i fills en el seu bon ús, coneixement i desenvolupament.

Les competències digitals són fonamentals per permetre i facilitar l’aprenentatge significatiu i el desplegament transversal del currículum: per això cal que estigui present a totes les àrees i matèries dins l’escola  i ha de participar en el desenvolupament de les nenes i nens com a ciutadans dins d’una societat del coneixement on l’expansió de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és evident.

És per això que l’objectiu de la comissió és ajudar l’escola i, com a conseqüència, a tots els infants del Montserrat a introduir-se en el món de les competències digitals i les noves tecnologies i tot el què això comporta a nivell de seguretat i coneixements.

Les mares i pares que formem part de la comissió afrontem aquest repte obrint tres fronts:

1.  Seguretat i protecció
·  Utilització d'anti-virus i sistemes de protecció dels equips
·  Control de l'accés a pàgines d'Internet de contingut inadequat
·  Protecció de dades personals d'alumnes, famílies i professorat
·  Protecció dels drets d'imatge
·  Respecte a la propietat intel·lectual

2.  Aplicacions i formació
·  Cercar, contrastar i seleccionar informació considerant diverses fonts
·  Utilització de programes d'edició de textos, tractament de dades numèriques, presentacions multimèdia i ordinografia
·  Utilització de programes de creació de dibuix, edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment
·  Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i aprenentatge
·  Desenvolupar hàbits d'ús saludable de la tecnologia amb un ús prudent i responsable
·  Introducció de la robòtica com a eina d'aprenentatge a tots els nivells

3.  Maquinari (dispositius) i manteniment
·  Pissarres digitals interactives (PDI)
·  Ordenadors portàtils
·  Tauletes sensibles
·  Infraestructura de connectivitat
·  Càmeres digitals (fotografia i vídeo)


Per poder assolir aquesta fita no podem pensar únicament en uns canvis tecnològics. No aconseguirem l'èxit amb la simple utilització d'aplicacions 2.0 o d'entorns digitals com a un substitutiu d'eines i recursos tradicionals. Cal introduir uns canvis metodològics que permetin aquests objectius i cal la implicació de les mares i pares per assolir-los de forma òptima.

Aquesta comissió es va formar el curs 2016-2017 i des del primer dia vam oferir tota la nostra col·laboració a l'escola per aconseguir aquests objectius, principalment els de formació i bon ús de la tecnologia.

El primer any vam ajudar a la connectivitat del centre entre els edificis d'infantil i primàriaEl segon any vam aportar 13 ordenadors portàtils per a cicle superior que juntament amb els 12 que ja disposava el centre fan que cada alumne pugui fer-ne ús individualment quan els necessiten. Enguany encara estem pendent de fer la nostra aportació però el que voldríem és participar en la formació dels alumnes a nivell de coneixements.

Clicant sobre la següent imatge trobareu el pla de desenvolupament de
les competències bàsiques dins l'escola de l'àmbit digital a infantil i primària. 


Les persones encarregades de la Comissió de Competències Digitals són la Maryanela Sanmiguel, la Puri Cano, la Natàlia Boya, l'Olga Mosquera i en José Mª Alcedo. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu ampamontserrat08755@gmail.com


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada