COMISSIONS


Les tasques que desenvolupem des de l'Ampa s'organitzen mitjançat comissions de treball, és a dir, els pares i mares voluntaris treballem en equip per tirar endavant tota la oferta de serveis que oferim.

Les comissions que tenim dins la nostra Ampa són les següents:
  • Comissió de reutilització de llibres, seguint el Projecte que es va iniciar l'any 200?
  • Comissió d'extraescolars, la qual gestiona les activitats extraescolars a l'escola.
  • Comissió de venda de roba, per aconseguir bates, equipació esportiva i samarretes amb el logotip de la nostra escola.
  • Comissió d'anglès, la qual intenta impulsar l'ús d'aquests llengua en tots els àmbits.
  • Comissió de festes, col·laborant amb l'escola, impulsant altres celebracions i ajudant als nens i nenes de 6è per preparar la seva festa de final de primària.
  • Comissió de menjador i acollida, fent un seguiment de l'alimentació i el monitoratge.
  • Comissió de la comunicació, col·laborant a la revista de l'escola Pica-Soques, i gestionant aquest blog i el facebook per mantenir-vos informats de les diverses activitats i novetats.
  • Comissió de competències digitals, donant suport a l'escola i vetllant pel bon ús de les noves tecnologies.
  • Comissió de formació, proposant cursos de formació per a docents, mares i pares.
  • Comissió d'apadrinament de P3, acompanyant les famílies que accedeixen per primera vegada a la nostra escola.
A part de les comissions, l'Ampa també té representació dins el Consell Escolar, a banda dels pares i mares escollits en les eleccions bianuals, en la persona de la Mercè Hernando.