PROJECTES


L'AMPA participa en diversos projectes vinculats directament amb l'escola i per l'educació dels nostres fills:

  • Projecte de reutilització de llibres (comissió de reutilització)
  • Projecte de dinamització de la llengua anglesa (comissió d'anglès)


PROJECTE DE DINAMITZACIÓ EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

Gràcies a la feina realitzada conjuntament per totes les Ampes de les Escoles i Instituts de Castellbisbal, pretenem aconseguir dinamitzar l'ús i la comprensió de la llengua anglesa principalment a nivell oral. Aquest projecte es desenvolupa gràcies al treball de la Comissió d'Anglès de la nostra Ampa, l'Ampa del Montserrat, l'Escola, i amb l'ajuda de l'Ajuntament de Castellbisbal. El projecte inclou l'ús d'una persona de parla anglesa per a desenvolupar-se.

L'Ampa de cada Centre presenta i gestiona el cost d'un auxiliar de conversa i material complementari destinant la part de subvenció municipal corresponent i específica pel projecte. L'Ampa també intervé en la supervisió dels espais destinats a aquest projecte sempre que és necessari.

L'equip de direcció, les mestres d'anglès i la resta de professors de l'escola són qui s'encarreguen d'orientar la persona que realitza les tasques d'auxiliar de conversa amb la intenció final de reforçar les habilitats orals de l'alumnat, dins i fora de les classes d'anglès, proporcionant un model de correcció fonètica i gramatical, col·laborant en la planificació de les diverses activitats, donant suport lingüístic i fomentant la motivació i l'interès de tots el estudiants per la llengua anglesa.

A la nostra escola comptem amb la Lorena, la qual durant tot el curs va passant pels diferents nivells, acompanyant les nenes i nens des de P3 fins a 6è, amb un desdoblament de l'assignatura d'anglès per centrar-nos a la conversa a primària, i per fer racons i contes a infantil. Pregunteu als vostres fills/es per la Lorena, segur que us sorprendran!!
PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Les mares que formen part de la comissió de reutilització de llibres són les principals implicades en el desenvolupament del projecte. És imprescindible la col·laboració de l'equip directiu, els i les mestres, els pares i mares i sobretot dels alumnes.

Participar del projecte significa que els nostres fills reben llibres usats en cursos anteriors per companys del centre i en acabar el curs els tornem perquè puguin ser utilitzats en anys posteriors. 

Els principals objectius del projecte són els de reduir significativament la despesa familiar a principi de curs, però més important, fomentar la responsabilitat i cura del material així com el valor del respecte el bé comú, promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos buscant l'estalvi ecològic i econòmic.