ANGLÈS


La realitat actual és que patim una mancança de l’anglès en l’educació bàsica dels nostre fills. Amb les constants modificacions de les lleis d'ensenyament, qui més ho pateix són aquelles assignatures que es consideren menys importants, a hores d’ara, però que són de gran importància pel futur dels nostres fills. La globalització del món en què vivim comporta que la competitivitat no quedi dins les fronteres del nostre país sinó que cada cop més haguem d’enfrontar-nos a reptes sense cap frontera política ni geogràfica, i ja és ara una realitat que l’anglès n’és la llengua vehicular.

És per això que l’Ampa considerem important dedicar una part dels nostres esforços a reforçar l’aprenentatge i ús d’aquesta llengua tant dins l’escola (col·laborant amb el professorat) com fora de l’escola (mitjançant activitats extraescolars).
  • Des del curs 2013-2014 hem impulsat l'activitat extra-escolar d'anglès al migdia dins les instal·lacions del propi centre. Tant si l'alumne es queda a dinar a l'escola com si no, tots poden participar d'aquesta activitat gràcies a la bona entesa entre el claustre de professors, els monitors del menjador i els professors d'anglès encarregats d'impartir les classes. Des del curs 2015-2016 comptem amb Fundesplai per la seva gestió i organització. Podeu veure una petita presentació en el següent enllaç: Presentació anglès migdia.  • El curs 2014-2015 vam començar, juntament amb les Ampes de la resta d'Escoles i Instituts del nostre poble, i amb l'ajut econòmic de l'Ajuntament de Castellbisbal, el Projecte de dinamització de la llengua anglesa, on col·laborem amb l'escola per reforçar l'anglès a nivell oral en tots els àmbits de l'ensenyament.


Des del curs 2014-2015, hem aconseguit incrementar les hores d'exposició dels nostres fills/es a la llengua anglesa millorant les seves habilitats de comprensió i expressió oral amb la consideració de fer una utilització real de l'anglès dins i fora de l'aula.


      "Les llengües no s’aprenen primer i s’usen després. S’usen i és llavors quan s’aprenen. És a dir, s’aprèn a parlar parlant." 
J. M. Artigal


Per qualsevol consulta o dubte escriviu-nos a angles@ampa-escola-montserrat.org


Les persones encarregades de la comissió d’anglès són la Puri Grande, la Merche López, la Inma Ferrandis, l'Anna Pahissa i la Natàlia Boya.